Курсова робота на тему
Скачати 63,48 Kb.
НазваКурсова робота на тему
Дата конвертації01.12.2013
Розмір63,48 Kb.
ТипДокументы
www.ukraine-edu.com > Історія > Документы


КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«Ватикан: його роль в духовному і політичному житті католицького світу»


ЗМІСТ


ВСТУП 3

Основний текст відсутній. 5

Завантажте повну версію роботи. 5

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 5

ВСТУПXVII-XIX ст. стали для католицизму епохою, коли були закладені його сьогоднішні форми. У 1870 р., коли при владі був Папа Пій IX, Папська область була ліквідована. У вересні цього року італійські війська під командуванням Джузеппе Гарібальді штурмом взяли Рим. Це була прогресивна акція, що сприяла об’єднанню Італії, її економічному та політичному розвитку. Пій IX закрився у Ватиканському палаці і оголосив себе Ватиканським в’язнем. Він поклявся, що не вийде з палацу, поки йому не повернуть світську владу. Він так і помер у тому палаці в 1878 р.

Наступні троє Пап не виходили з палацу: Лев XIII (1878-1903), Пій X (1903-1914) і Бенедикт XV (1914-1922). І тільки при Папі Пає XI Папи вийшли з добровільного ув’язнення. У 1929 р. був укладений договір між папою Пієм XI і главою Італійської держави Муссоліні про відновлення світської влади Папи. Папі була виділена невелика частина Риму. Цю частину міста обнесли високою стіною. Так на карті Європи з’явилася теократична держава Ватикан.

Католицизм сьогодні є однією з найбільш впливових конфесій, сфера дії якої вийшла далеко за релігійні рамки. Це дійсно світова релігія. Сьогодні католицька церква, слідуючи традиціям, закладеним єзуїтами, проводить широку освітню діяльність і сьогодні єзуїтські коледжі (в яких вільно навчаються представники різних конфесій) у всьому світі славляться високим рівнем освіти і різнобічною підготовкою своїх учнів. Але католицькій церкві довелося переглянути свою традиційну тезу про єдність церкви.

У даний час ця єдність перетворилася на вільний ринок конкуруючих між собою течій. Тепер католицька церква виступає як справжня церква Христа. Ні в кого зараз не викликає сумнівів, що справжні християни є в багатьох церквах. Християни різних конфесій здатні жити і працювати разом, а різні церковні течії перестали звинувачувати один одного в антихристиянстві. Це само по собі вже є важливим завоюванням.

Кінець XX – початок XXI ст. в історії католицизму були пов’язані з діяльністю одного з найяскравіших Пап, колишнього краківського архієпископа Іоанна Павла II (1978-2005) – особистості, яка визнала необхідність якщо не зближення християнських конфесій, то подолання розбіжностей, що послаблюють християнський світ протягом тисячі років. Завдяки його подвижницькій діяльності авторитет католицизму, як і всього християнства, значно зріс.

Актуальність дослідження. Ватикан мав певні переваги щодо впливу на розвиток політичного і духовного життя католицького світу в XVII-XIX ст. Ватикан – це крихітна держава, яка є центром світової католицької церкви, а також резиденцією папи римського – головного патріарха світу. Саме тут перемішуються життя великого сучасного міста з тихим церковним життям стародавнього світу. Цілком очевидно, що ця священна держава потребує окремого детального розгляду. Корінні зміни, що відбуваються сьогодні у світі, важко собі уявити без участі релігії, зокрема без її впливу на поглиблення тенденції політизації народів. Звичайно ж, масштабність і глибина прояву цієї тенденції в кожній державі має свої особливості, скажімо, що Ватикан впливає на розвиток духовного життя католицького світу. Такий підхід дає змогу краще оцінити вплив церкви на духовне життя, глибше з’ясувати взаємовплив політики і релігії.

Об’єктом дослідження є Ватикан: його роль в духовному і політичному житті католицького світу в XVII-XIX ст.

Предметом дослідження є політика Ватикану в XVII-XIX ст. та її вплив на розвиток духовного життя католиків.

Метою дослідження є з’ясувати політичну і духовну роль правителів Ватикану у житті католицького світу в XVII-XIX ст.

Виходячи з поставленої мети, об’єкта і предмета дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

 • обґрунтувати особливості віровчення католицизму;

 • охарактеризувати вплив Ватикану на духовне і політичне життя католицького світу в XVII-XIX ст.

Методологічною основою дослідження є сучасні методи пізнання як загальнонаукові, так і спеціальні: системний, історичний, порівняльний, спостережень, системного аналізу. У ході дослідження проаналізовано Ватикан: його роль в духовному і політичному житті католицького світу в XVII-XIX ст. Застосування цих методів дослідження дало можливість всебічно розглянути тему.

Структура курсової роботи складається з вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Основний текст відсутній.

Завантажте повну версію роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абрамович С. Д. Релігієзнавство [Текст] / С. Д. Абрамович, М. Тілло, М. Чікарькова. – К.: Дакор., 2004. – 528 с.

 2. Андреева Л. А. Сакрализация власти в истории христианской цивилизации. Латинский Запад и православный Восток [Текст] / Л. А. Андреева. – Москва, Ладомир, 2007.– 304 с.

 3. Антонова О. А. Католицизм и искуство ХХ века [Текст] / О. А. Антонова – М.: Мисль. – 1985. – 175 с.

 4. Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. [Текст] / А. Ю. Брегеда – К.: КНЕУ, 1999. – 108 с.

 5. Ватиканська мозаїка [Текст] // Людина і світ. – 2004. – № 1. С. 52-57.

 6. Войтыла К. Иоанн Павел П. Любовь и ответственность [Текст] / К. Войтыла. – М., 1993. – 350 с.

 7. Гергей Е. История папства [Текст] / Е. Гергей. – М., Республика, 1996. – 463 с.

 8. Григулевич И. Папство. Век XX [Текст] / И. Григулевич. – 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1981. – 532 с.

 9. Задворный В. История Римских Пап [Текст] / В. Задворный. Том I. От св. Петра до св. Симплиция. М., 1995. – С. 237-241.

 10. Задворный В. История Римских Пап [Текст] / В. Задворный. Том II. От св. Феликса II до Пелагия II. М., 1997. – С. 142-148.

 11. Задворный В. Л. Сочинения Римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья (I-IX вв.) [Текст] / В. Л. Задворный. М.: издательство францисканцев, 2011. – 495 с.

 12. История Ватикана. Власть и римская курия [Текст]. – М., Монолист-Евролинц-Традиция, 2002. – 290 с.

 13. Іван-Павло ІІ. Переступити поріг надії [Текст] / Іван-Павло ІІ. – Київ–Львів: Кайрос-Свічадо. 1995. – 172 с. 

 14. Карташов А. В. Вселенские соборы [Текст] / А. В. Карташов. – М., 1994. – С. 29.

 15. Католицизм. Словар [Текст] – М., 1991. – С. 250-251.

 16. Ковальский Я. В. Папы и папство [Текст] / Я. В. Ковальский. – М.: Издательство политической литературы, 1991. – 665 с.

 17. Ковальський Н. А. Католицизм и международные отношения [Текст] / Н. А. Ковальський, И. М. Иванова. – М.: Межд. отношен., 1989. – 369 с.

 18. Крайній І. Мудрий у Ватикані. Про Ватикан [Текст] / І. Крайній // Україна молода. – 2010. – № 32. – С. 6-7.

 19. Красиков А. Ватикан: история и современность [Текст] / А. Красиков. – М., – С. 15-18.

 20. Лозинський С. Г. История папства [Текст] / Самуил Гарацевич Лозинский / Послесл. И. Р. Григулевича, – 3-е узд. – М.: Политиздат, 1986. – 380 с.

 21. Луський В. І. Історія релігій: Підручник [Текст] / В. І. Луський, М. В. Лубська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 696 с.

 22. Мечников Б. А. «Рыцари церкви» Кто они? Очерки об истории и современном деянии католических орденов [Текст] / Борислав Алексеевич Мечников. – М.: Политиздат, 1991. – 350 с.

 23. Моравский З. Ватикан издали и вблизи [Текст] / З. Моравский. – М., 1986. – 318 с.

 24. Музика В. Ватикан, як і Рим завжди неповторний [Текст] / В. Музика // Політика і час. – 2005. – № 8. – С. 73-78.

 25. Рашкова Р. Т. Ватикан и современная культура [Текст] / Р. Т. Рашкова. – М., 1998. – 334 с.

 26. Рожков В. Очерки по истории Римско-католической церкви [Текст] / В. Рожков. – М., 1994. – 304 с.

 27. Таран Ж. Л. Ватикан третье тысячелетие солидарности [Текст] / Ж. Л. Таран // Международная жизнь. – 2000. – № 5. – С. 16-20.

 28. Фоміченко В. В. Сучасний Ватикан: духовна культура чи ескалація антикомунізму? [Текст] / В. В. Фоміченко. – К., Знання, 1988. – 48 с.

 29. Франко І. Я. Про Ватикан, унію та католицизм [Текст] / І. Я. Франко / Упоряд. Тексту авт. Вступ. Статті та прим. І. П. Головаха. – К.: Політвидав України, 1981. – 285 с.

 30. Церква і соціальні проблеми: Енцикліка «Сотий рік». [Текст]. Міжнародна наукова конференція. – Львів, 1993. – С. 28-34.

 31. Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания [Текст] / Г. Эйкен. – Санки-Петербург, Либроком, 2011.– 776 с.


Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Роль міжнародних економічних відносин у подоланні проблеми економічного відставання країн, що розвиваються”

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Прокидається замилування до почуттів І переживань простих людей, до щоденного життя в природному середовищі, відмова від штучності...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
На початок XXI ст міжнародна міграція стала одним з найважливіших питань порядку денного зовнішньої та внутрішньої політики майже...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Одним із головних предметів вивчення та за­собом реалізації процесів соціального буття є соціальна сфера — як суспільний феномен,...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Саме інтеграційні організації виступають рушійними силами історичного процесу. Новітня історія постає перед дослідниками сучасності...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Візантія, Китай, Індія), в інших воно утворюється як безпосередній результат виникнення І затвердження приватної власності, появи...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Об’єктом дослідження є народний жанр в англійському музичному мистецтві ХVII ст а предметом – англійська народна музика, представлена...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Данією, Норвегією, Швецією, Ісландією та Фінляндією, є важливим для розуміння причин перетворення країн з пасивних «пішаків» у політичних...

Курсова робота на тему iconКурсова робота на тему
Нового часу. Нова епоха принесла новий світогляд. Ідейний зміст культури Відродження, що відобразився в наукових, філософських творах,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
освіта, реферати, доповіді, підручники


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
www.ukraine-edu.com
..на головну сторінку